SVETI CIRIL IN METOD ~ 5. julij 2020

Božja beseda: 1. berilo: Ezk 34, 11 – 16; 2. berilo: 1 Tes 2, 2 – 8; evangelij: Jn 10, 11 – 16                        

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

15. NEDELJA MED LETOM ~ 12. julij 2020

Božja beseda: 1. berilo: Iz 55, 10 – 11; 2. berilo: Rim 8, 18 – 23; evangelij: Mt 13, 1 – 23

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

SADOVI

Potem ko se je pred dobrimi šestnajstimi leti 11. septembra v Ameriki zgodil dotlej nepredstavljiv teroristični napad, so v nekem intervjuju ugledno osebo spraševali: »Kako je lahko Bog to dopustil?« Dejala je: »Verjamem, da je Bog zaradi tega žalosten. Toda že pred mnogimi leti smo mu dejali, naj odide iz naših šol, z oblasti in iz javnega življenja. In tako se je tiho in mirno umaknil. Kako naj pričakujemo od Boga, da nam bo dal svoj blagoslov in nam zagotovil svoje varstvo, če smo od Njega zahtevali, naj nas pusti same? Začelo se je s tožbo na sodišču proti temu, da se v naših šolah moli. In rekli smo: prav. Ko je nekdo dejal, naj se v šolah ne bere Svetega pisma, ki uči ljubezen do bližnjega, smo se spet strinjali. Strokovnjaki so počasi v izobraževanje uvedli vzgojo, ki daje otrokom več pravic kot dolžnosti, in spet smo verjeli, da je tako prav. ... Zabavna industrija je začela proizvajati vulgarne, nasilne, celo pornografske filme, a smo dejali, da je to samo zabava in tega nihče ne jemlje resno ... In po vsem tem se danes sprašujemo, zakaj ljudje že od otroštva dalje nimajo vesti in ne morejo ločiti med dobrim in slabim ... Zanimivo, kako hitro verjamemo, kaj piše v časopisih in dvomimo, kar pravi Sveto pismo.« Kaj je nauk takšnega razmišljanja? Slovenski pregovor ga lepo povzame: »Kar boš sejal, to boš žel ...« Evangeljska prilika o sejalcu nas spodbuja, da bi znali biti dobra podlaga in rodovitna zemlja, ko gre za sejanje ne katere koli, ampak Božje Besede. Namen branja in poslušanja Božje Besede pri maši in osebno je lepo povzet v vrsticah preroka Izaija: »Takó bo z mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust: ne vrne se k meni brez uspeha, temveč bo storila, kar sem hôtel, in uspela v tem, za kar sem jo poslal.« Cilj kristjana naj bo biti med tistimi, ki Božjo Besedo poslušajo in doumejo ter obrodijo sad – vsaj trideseterni oz. takšen, da bo po njem prepoznaven kot dejavni kristjan, saj je rečeno: »Po njih sadovih jih boste spoznali ... «

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Starševska nemoč

V telefonskih pogovorih, v pogovorih in pismih slišim o stiski mnogih staršev, ki so storili in dali vse, da bi osrečili svojega otroka, in potem postali priče popolnega neuspeha. Ne pokaži prehitro na starše, če njihov otrok v življenju ne uspe. Vsak človek je skrivnost. Tako se zgodi, da nekdo s slabim domom in v popolnoma neugodnih okoliščinah vendarle postane dober, odličen človek. In zgodi se, da kdo kljub najboljšim domačim razmeram zaide na stranpoti. Dandanes moramo imeti razumevanje za nemoč staršev. Četudi se po svojih najboljših močeh trudijo, da bi svoje otroke vzgojili v uravnotežene, srečne ljudi, nimajo moči nad življenjem v sodobni družbi. Mladi ljudje umirajo v duhovno zastrupljenem zraku, kakor ribe umirajo v onesnaženi vodi. Kljub govorjenju o »prijaznosti do družin« in »prijaznosti do otrok« oblasti ne poskrbijo, da bi življenjsko okolje naredile zdravo in ustvarile prepotrebni prostor, v katerem bi se lahko otrok in družina v polnosti razcvetela. Vse ostaja naravnano na čisto materialno zadovoljevanje potreb v svetu, v katerem se da z denarjem kupiti vse in kjer ljudje tonejo v nesmiselnem, absurdnem, v niču, v duhovnem in moralnem močvirju. (P. B., Za srečo v dvoje)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~

Zaupajmo v moč dobrega

Ker Duh podpira našo slabotnost, ga prosimo, naj nam pomaga obsoditi greh, ne pa grešnikov. Sprejemajmo različnost v družbi, kritično pretresajmo različne ponudbe, odklanjajmo pa plitkost in površnost. »Vse preskušajte, in kar je dobro, ohranite« (sv. Pavel). Predvsem pa zaupajmo v moč dobrega. Evangelij nam to moč naslika v podobi drobnega gorčičnega zrna, iz katerega zraste pravo drevo, ki preraste druga zelišča. Gorčično zrno nosi sporočilo o zmagi dobrega. Vsako, tudi najmanjše dobro delo, lahko obrodi obilen sad. Sejalec mora verovati, da bo zemlja tudi letos obrodila. Ali verujemo, da bo na koncu zmagalo dobro? Dosledni kristjani bodo ostali vedno v manjšini, vendar bodo nosilci moči, ki prekvaša družbo. Krščanske vrednote se bodo na koncu izkazale kot močnejše od plevela človeških zmot in zablod. Naučimo se gledati na stvari z vidika večnosti. Držimo se tega, kar ostaja trdno in neomajno ob vseh spremembah.    (Oznanjevalec, 1993)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~