4. VELIKONOČNA NEDELJA ~ 8. maj 2022

Božja beseda: 1. berilo: Apd 13, 14.43 - 52 ; 2. berilo: Raz 7,9.14 - 17; evangelij: Jn 10, 27 – 30

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

5. VELIKONOČNA NEDELJA ~ 15. maj 2022

Božja beseda: 1. berilo: Apd 14, 8 – 9.10 – 11.12 - 13; 2. berilo: Raz 21, 1 – 5; evangelij: Jn 13, 31 -35

 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Vsa aktualna priporočila ob COVID-u 19 zbrana na enem mestu iz strani Slovenskih škofovskih konferenc najdete TUKAJ.

Ostanite zdravi: na duši in telesu.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

BOG, DOBRI PASTIR

Božja podoba dobrega pastirja, ki ljubeče varuje svoje ovce in skrbi zanje, brez težav nadomesti pogosto »demonsko podobo boga«. Odnos med pastirjem in ovcami, je že od nekdaj podoba za skrben, nežen in ljubeč odnos med človekom in Bogom. Jagnjeta in ovce, simbol nemoči in izgubljenosti, potrebujejo pastirja, da bi našli svoje pašnike, da bi bili obvarovani nevarnosti, da bi bili spet najdeni, ko se znajdejo na napačnih in stranskih poteh, ter na ramenih pastirja varno prineseni nazaj. Že v Stari zavezi lahko zasledimo, da je Bog prisoten pri svojem ljudstvu kot utiralec poti in spremljevalec. Zanesljiv je ravno v težkih situacijah: »Gospod hodi pred teboj; on bo s teboj; ne bo te pustil samega in ne bo te zapustil …« (prim. 5 Mz 31,8). Tako Jahve, mogočni in dobri pastir že v Stari zavezi vodi svoje ljudstvo iz babilonske sužnosti, o čemer nam govori Izaija: »Kakor pastir pase svojo čredo, jo zbira s svojim laktom, jagnjeta nosi v svojem naročju, počasi vodi doječe« (Iz 40,1). Janezov evangelij pa se nasploh oklene metafore pastirja ter opisuje Jezusa kot dobrega pastirja, ki varuje ovce in zanje daje svoje življenje. V njegovi pastirski skrbi Jezus računa tudi z lažnimi pastirji v volčji preobleki. Takšnim ni mar za ovce, želijo jih le izkoristiti in uporabiti za svoje ugodnosti. V takšnih lažnih pastirjih zlahka prepoznamo »demonskega boga«. Jezus svoje črede ne drži skupaj s pomočjo prisile, kontrole ali strahu. Njegova pastirska skrb temelji na odnosu, dobroti in ljubezni. Dobri pastir ne preži na napake svojih ovac, jih ne izsiljuje z njihovimi slabostmi in njihovo krivdo. Dobri pastir osvobaja ovce iz njihove zapletenosti v zlo. Njegov pogled je dobrohoten in čuječe počiva na tistih, ki so njegovi. Lahko mu zaupamo. Za svoje ovce je dal življenje, da bi mi po njegovi smrti in njegovem vstajenju bili rešeni in bi imeli večno življenje.

(K. Frielingsdorf, Podobe o Bogu)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~

Gospod, k tebi prihajam z zaupanjem in te prosim, da sprejmeš naš dar. Ni drugega kot preprosta molitev za tiste, ki so se odločili hoditi za teboj. Majhen in skromen je v primerjavi z velikimi odločitvami mnogih duhovnikov, redovnikov, redovnic in misijonarjev. Naj ob zgledih in priprošnji ljudi, ki so se ti popolnoma izročili, tudi v nas raste želja, da bi vsi spoznali tvoj načrt za svoje življenje in ga v ljubezni in zvestobi uresničevali. Ti si dobri pastir. Kdo si ne želi dobrote? Ko hodimo po poti življenja, nas ti vedno spremljaš. Ko pademo, nam ponujaš roko. Ko stojimo, paziš, da ne pademo. Obenem pa nas vedno vabiš, naj smo tudi mi dobri. Želiš, da smo srečni in da izkazujemo vsem dobroto. Vsakemu izmed nas si dal mnoge talente, ki jih moremo uporabiti za svojo srečo v poklicu, za katerega se določamo. Morda kliče tudi koga izmed nas, da bi ti služil kot duhovnik, redovnik ali redovnica. Prosimo te, daj mu poguma, da se odzove tvojemu klicu. Da postane oznanjevalec in delivec Jezusa. (Vi ste priče) 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~

Gospod Jezus, dobri pastir, daroval si svoje življenje, da bi vsi imeli življenje. Daj nam, skupnosti verujočih, ki je razširjena po vsem svetu, bogastvo svojega življenja in nas usposobi, da ga bomo izpričali in posredovali drugim. Dobri pastir, podari bogastvo svojega življenja vsem tistim oseba, ki so v službi Cerkve tebi posvečene. Osreči jih pri njihovem razdajanju, naredi jih neutrudne v službi in velikodušne v žrtvovanju. Njihov zgled naj odpre še srca drugih, da bodo slišali tvoj klic in šli za teboj. Dobri pastir, podari bogastvo svojega življenja vsem krščanskim družinam, da bodo goreče v veri in v službi Cerkvi, in bodo tako omogočile, da vzklijejo in zrastejo tudi novi duhovni poklici.

(sv. Janez Pavel II., 19. svetovni molitveni dan za duhovne poklice)