OBVESTILA od 14.4.2019 – 21.4.2019

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Ministrantsko srečanje

Prosim tudi vse ministrante, da se vsak dan v svetem tridnevju 45 minut pred obredi dobimo in pripravimo, da bo bogoslužje potekalo usklajeno. Vsi lepo povabljeni.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Verouk

V cvetnem tednu bo spovedovanje naših veroučencev. Zaradi prazničnih dni v vélikem tednu (od ponedeljka do petka, 15. -20. 4.) in v tednu po veliki noči (22. 4. – 26. 4.) ne bo rednega verouka. Namesto verouka vabljeni k udeležbi pri obredih vélikega tedna (véliki četrtek, petek in sobota) – vsak večer ob 19. uri v župnijski cerkvi. Redni verouk bo spet od ponedeljka, 6. 5. 2019, naprej.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Veliki četrtek

V duhu Jezusovega povabila učencem na Oljski gori: »Ostanite tukaj in bedite z menoj!« bo na veliki četrtek zvečer po obredih in molitveni uri v Božjem grobu izpostavljeno Najsvetejše do polnoči. Člani raznih skupin bodo poskrbeli za molitev in bedenje v tišini, vsi pa ste vabljeni k sodelovanju.

~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Veliki petek

Na veliki petek po križevem potu bo izpostavljeno Najsvetejše pri Božjem grobu do 22. ure – vabljeni k skupni ali osebni molitvi v Božjem grobu.

~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Blagoslov velikonočnih jedil in velikonočna vigilija

Na veliko soboto zjutraj ob 7. uri bo blagoslov ognja. Od 8. ure dalje bo v Božjem grobu izpostavljeno Najsvetejše (Jezus), da ga počastimo;  po naslednjem razporedu:

 

 8.00-9.00

Attemsov trg in Novo naselje;

9.00-10.00

Sp. trg in Kocbekova cesta;

10.00-11.00

1. blagoslov velikonočnih jedil; češčenje mladi in otroci;

11.00-12.00

Rore, Tajna in Šokat;

12.00-13.00

Podsmrečje, Prod in Prekštan;

13.00-14.00

Tlaka in Tičjek;

14.00-15.00

Lenart in Dol;

15.00-16.00

Florjan in Križ;

16.00

2. blagoslov velikonočnih jedil

Po 2. blagoslovu jedil sledi menjava oltarnih prtov in krašenje cerkve. Ob 19.00 pa začenjamo s slovesnim obhajanjem velikonočne vigilije, ki se bo začelo zunaj pred katedralo, kjer bomo blagoslovili velikonočni ogenj.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Čiščenje in krašenje župnijske cerkve

Za teden od 15.4. – 21.4. pa naprošam vse župljane, da prevzamete skrb za čiščenje in krašenje župnijske cerkve. V sredo, 17.4.2019 ob 15.00 bo generalno čiščenje katedrale. Prosim pridite na pomoč vsi župljani, da se katedrala lepo očisti in pripravi na velikonočne praznike. Posebej pa prosim za organizacijo ŽPS in ključarje. Prav tako lepo prosim naj se poskrbi, da bo na veliki četrtek očiščen in okrašen Božji grob, na veliko soboto pa bodo zamenjani oltarni prti in cerkev spodobno okrašena ter tako vse pripravljeno za slovesno obhajanje velikonočne vigilije in vstajenjske procesije. Priporočamo se za kakšen dar za rože, ki ga lahko daste zadaj v nabiralnik za rože . Iskren Bog povrni.

                       ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Sveti nadangel Mihael, brani nas v boju, bodi nam v pomoč zoper zlobnost in  zalezovanje hudobnega duha. Ukroti naj ga vsemogočni Bog, ponižno zato prosimo. 

In ti vodnik nebeške vojske, satana in druge hudobne duhove, ki hodijo po svetu v pogubo duš, z Božjo pomočjo v pekel pahni. Amen.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Zaradi večjega števila mašnih namenov je večkrat za isti termin naročenih in oznanjenih več mašnih namenov. Darovi za ostale namene so oddani na škofijo Celje in od tam duhovniku, ki nima svojih mašnih namenov in mašuje po oznanjenih namenih. Hvala za razumevanje.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Za interno uporabo izdala: Župnija Gornji Grad, Attemsov trg 1, Gornji Grad.

Tel.: 03/838-30-90, splet: zupnija-gornjigrad.si.

Odgovarja Ivan Šumljak, župnijski upravitelj, mob. 041/691-639