OBVESTILA od 25.8.2019 – 1.9.2019

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~

Zahvala za Oratorij 2019 »Imaš moč«

Iskreno se zahvaljujem vsem in vsakomur posebej za vaš delež pri pripravi in izvedbi letošnjega oratorija. Najprej gre seveda zahvala dobremu Bogu in nato zvestim sodelavcem. Težo bremena je nosil naš Tim ob izjemni podpori animatork Kane in Ize ter uglašenosti ostalih animatorjev. Hvala za to izvrstno dogajanje tega tedna, ko smo skupaj gradili našo animatorsko skupino in smo tako postali kot družina. Dragi animatorji resnično ponosen sem in ponosni smo lahko vsi skupaj na vse vas.

Hvala kuharicam Ireni, Martini, Lojzki, Francki, Cvetki, Mariji in Jožici ter vsem, ki ste nas podpirali iz ozadja, bodisi z molitvijo in dobrimi deli. Hvala vsem donatorjem, še posebej občini Gornji Grad, gospodu županu Antonu Špehu za podporo in Osnovni šoli Gornji Grad, na čelu z gospo ravnateljico Blanko Nerad za vašo pomoč.

In ne na zadnje hvala vsem staršem, ki ste nam zaupali vaše otroke od blizu in daleč in ste postavili udeležbo vaših otrok na oratoriju, pred vse druge obveznosti.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Sprejem zagorskih romarjev

Zahvaljujem se tudi vsem župljanom za bogat sprejem naših prijateljev »Zagorskih romarjev«. Hvala vsem, ki ste si vzeli čas in prišli k sveti maši, hvala vsem gospodinjam, ki ste napekle pecivo in predvsem župnijski Karitas za pogostitev.

~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Darovali ste …

Ob šmohorski nedelji ste za zakristijo darovali 650,1 €, ob prvi nedelji v mesecu pa ste darovali 501,3 €. Za poplačilo vseh obveznosti iz naslova zakristije nam preostane še 896,01 €. Iskrena hvala za vse vaše darove.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Čiščenje in krašenje župnijske cerkve

Za teden od 26.8. – 1.9. naprošam žene in dekleta iz Podsmrečja, Spodnjega trga in Kocbekove ceste, da prevzamete skrb, za čiščenje in krašenje župnijske cerkve. Iskren Bog povrni!

                       ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Sveti nadangel Mihael, brani nas v boju, bodi nam v pomoč zoper zlobnost in  zalezovanje hudobnega duha. Ukroti naj ga vsemogočni Bog, ponižno zato prosimo. 

In ti vodnik nebeške vojske, satana in druge hudobne duhove, ki hodijo po svetu v pogubo duš, z Božjo pomočjo v pekel pahni. Amen.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Zaradi večjega števila mašnih namenov je večkrat za isti termin naročenih in oznanjenih več mašnih namenov. Darovi za ostale namene so oddani na škofijo Celje in od tam duhovniku, ki nima svojih mašnih namenov in mašuje po oznanjenih namenih. Hvala za razumevanje.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Za interno uporabo izdala: Župnija Gornji Grad, Attemsov trg 1, Gornji Grad.

Tel.: 03/838-30-90, splet: zupnija-gornjigrad.si.

Odgovarja Ivan Šumljak, župnijski upravitelj, mob. 041/691-639