OZNANILA od 11.4.2021 – 18.4.2021

11.

4.

BELA NEDELJA,

NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA 

sv. Stanislav, škof                   

 

 

ob 9.00

 

 

vsi župljani in dobrotniki župnije

+ Andrej Strnad, 30. dan

++ Franc Poznič in stari starši

             Poznič – Grobin

+++ Jože Ermenc 9. obl.,

                brat Anton in Grčki Jurij

12.

4.

PONEDELJEK

sv. Julij I.

 

ob 19.00

 

+ za B. blagoslov, v zahvalo in za zdravje

13.

4.

TOREK

sv. Martin I.

 

ob 19.00

 

+ Frančiška Ugovšek in Oštermanovi rajni

14.4.

SREDA

sv. Lambert

 

ob 19.00

 

+ na čast svetemu Jožefu za Božje varstvo

15.

4.

ČETRTEK

sv. Helena Alzaška

 

ob 19.00

 

+ pokojni Trkljevi

16.

4.

PETEK

sv. Bernardka Lurška

 

ob 19.00

 

+ Marija in Rudolf Remšak

17.

4.

VELIKA SOBOTA                sv. Simon Barsabejski

 

ob 19.00

 

+ rajni Golobovi in Požarnikovi

18.

4.

3. VELIKONOČNA NEDELJA

sv. Evzebij

ob 8.00

ob 10.00

 

 

vsi župljani in dobrotniki župnije

 + Albin Firšt, 30. dan

++ Mirko, Marjan in Iva Slatinšek

+++ Jože Pahovnik obl. in rajni Drobeževi

 

OZNANILA od 18.4.2021 – 25.4.2021

 

18.

4.

3. VELIKONOČNA NEDELJA

sv. Evzebij

ob 8.00

 

ob 10.00

 

 

vsi župljani in dobrotniki župnije

 

+ Albin Firšt, 30. dan

++ Mirko, Marjan in Iva Slatinšek

+++ Jože Pahovnik obl. in rajni Drobeževi

19.

4.

PONEDELJEK

sv. Leon IX.

 

ob 19.00

 

+ Mariji v zahvalo

20.

4.

TOREK

sv. Teotim

 

ob 19.00

 

+ Helena Drobnič, 1.obl.

21. 4.

SREDA

sv. Anzelm

 

ob 9.00

   REKOLEKCIJA GORNJI GRAD

+ na čast svetemu Jožefu za Božje varstvo

22.

4.

ČETRTEK

sv. Agapit I.

 

ob 19.00

 

+ rajni Žmavčevi in Goletovi

23.

4.

PETEK

sv. Jurij

 

ob 19.00

 

+ Jakob Ermenc 20.obl. in Štefka

24. 4.

SOBOTA

sv. Marija Kleopova

 

ob 19.00

 

+ Franc Ugovšek in Rajko obl.

25.

4.

4. VELIKONOČNA NEDELJA

sv. Marko                   

ob 8.00

ob 10.00

 

 

vsi župljani in dobrotniki župnije

 + za srečen porod in zdravje v družini

 

    Zaradi večjega števila mašnih namenov je večkrat za isti termin naročenih in oznanjenih več mašnih namenov. Darovi za ostale namene so oddani na škofijo Celje in od tam duhovniku, ki nima svojih mašnih namenov in mašuje po oznanjenih namenih. Hvala za razumevanje.