OZNANILA od 16.1.2022 – 23.1.2022

 

  

16.

1.

2. NEDELJA 

MED LETOM

sv. Honorat

ob 8.00

ob 10.00

Bočna: + za zdravje Žagarjevih

GG: + vsi župljani in dobrotniki župnij

++ Antonija Ermenc, 30. dan

+++ družina Srebernjak – Žitnik (Stična)

17.

1.

PONEDELJEK

sv. Anton Puščavnik

ob 15.00

Pogreb: + Frančiška Potočnik iz Proda

+ Zobejevi starši, brat Milan in Jože

18.

1.

TOREK

sv. Marjeta Ogrska

 

 

 

Bočna: + Štefka in Anton Zagožen obl.

19. 1.

SREDA

sv. Makarij Aleksandrijski

 

 

 

+ za zdravje na čast sv. Jožefu

20.

1.

ČETRTEK

sv. Fabijan

 

 

 

Bočna: + Jafkovi in Mazejevi

21.

1.

PETEK

sv. Neža (Agnes)

 

 

 

+ Janez Ugovšek, 30. dan

22.

1.

SOBOTA 

sv. Vincencij              

 

 ob 18.00

 

+Ložekarski iz Luč ter Leški iz Nove Štifte

23.

1.

3. NEDELJA

MED LETOM

Nedelja Božje besede

sv. Hanrik Suzo

ob 8.00

ob 10.00

Bočna:+Martina in Francka Tevž ter sorodniki

GG:+ Anton Janžovnik, Franc in Neža Poličnik

++ Cvetka Belič, 7. obl.

 

Nedeljska maša

Bralci Božje besede

ob 8.00 (Bočna)

Vojko Zavolovšek in Urška Kočnar

ob 10.00 (GG)

Tea in Vid Suhoveršnik

  

OZNANILA od 23.1.2022 – 30.1.2022

 

23.

1.

3. NEDELJA

MED LETOM

Nedelja Božje besede

sv. Hanrik Suzo

ob 8.00

ob 10.00

Bočna:+Martina in Francka Tevž ter sorodniki

GG: + Anton Janžovnik, Franc in

           Neža Poličnik

++ Cvetka Belič 7. obl.

24.

1.

PONEDELJEK

sv. Frančišek Saleški

 

 

 

 

25.

1.

TOREK

Spreobrnitev               apostola Pavla

 

ob 18.00

 

Katedrala: + Alojz Fortin, osmina

++ Franc Prek in Mavrčevi rajni

26. 1.

SREDA

sv. Timotej in Tit

 

ob 18.00

 

+ Peter Potočnik obl. in Frančiška

27.

1.

ČETRTEK

sv. Angela Merici

 

ob 18.00

 

Bočna: + Feliksovi in Bregarjevi

28.

1.

PETEK

sv. Tomaž Akvinski

 

ob 18.00

 

+ Tomaž Miklavc obl.

29. 1.

SOBOTA

sv. Konstancij

 

ob 18.00

 

+ Gmajnerjevi starši, obl. za očeta in brata

30.

1.

4. NEDELJA

MED LETOM

sv. Martina

ob 8.00

ob 10.00

Bočna: + Ivana Žmavc obl. in vsi Žmavčevi

GG: + vsi župljani in dobrotniki župnij

++ Vrbočki, 20. obl. za mamo

 

 

Nedeljska maša

Bralci Božje besede

ob 8.00 (Bočna)

Milena Krebs in Minka Vrtar

ob 10.00 (GG)

Ana Zavolovšek in Primož Benedik

Zaradi povečanega števila mašnih namenov je več za isti termin naročenih in oznanjenih več mašnih namenov. Darovi za ostale namene so oddani na škofijah Celje in od tam duhovniku, ki nima svojih mašnih namenov in mašuje po označbah namenih. Hvala za razumevanje.