KLJUČARJI ŽUPNIJE GORNJI GRAD

Cerkveni ključarji pomagajo župniku pri upravi premoženja župnije; vedno pa ostane v veljavi predpis kan.532, ki določa, da v vseh pravnih poslih po določbi prava zastopa župnijo župnik, ki naj skbi, da se premoženje župnije upravlja po določbi kan. 1281-1288.

Župnija predlaga vsakih pet let po dva ključarja za vsako cerkev; škof jih na prošnjo župnika in priporočilo dekana imenuje. Predlagan je lahko vsak odrasel vernik, ki je pošten, vesten, na dobrem glasu in ki se razume na gospodarske stvari. V naši župniji so to naslednji vestni možje:

Katedrala sv. Mohorja in Fortunata

g. Franc Prek

g. Marjan Krznar

g. Franc Ugovšek

g. Dominik Pečnik

 

cerkev sv. Lenarta

g. Marko Jelšnik

g. Toni Tisovnik

 

cerkev sv. Florjana

g. Andrej Purnat

g. Peter Potočnik

 

cerkev sv. Magdalene

g. Janez Ugovšek

g. Marjan Suhoveršnik