STATISTIKA

V naši župniji je okoli 1500 prebivalcev, od tega je okoli 1200 katoličanov. Lahko rečem, da jih nedeljsko sveto mašo obiskuje okoli 300 do 350 vernikov. Prebivalstvo je pretežno podeželjsko, nekaj pa je tudi delavskega prebivalstva.

In sedaj nekaj podatkov iz življenja župnije v letu 2017.

Verouk

Verouk je obiskovalo 90 otrok od prvega do devetega razreda osnovne šole.

Krsti

Zakrament svetega krsta je prejelo 10 otrok (v letu 2016 – 7 otrok); 5 fantov in 5 deklic. Iz cerkvenega zakona 5 in 5 iz izvenzakonske skupnosti.

Cerkvene poroke

Poročili so se 4 pari ( v letu 2015 – 5 parov).

Cerkveni pogrebi

V lanskem letu je bilo v naši župniji 8 pogrebov (v letu 2016, 7 pogrebov) . Umrla sta 2 moška in 6 žensk.

Prvo sveto obhajilo

K prvemu svetemu obhajilu je pristopilo 14 otrok, v letu 2016 pa 13 otrok.

Sveta birma

V župniji je sveta birma vsako drugo leto, tako je leta 2016 prejelo zakrament svete birme 19 birmank in birmancev; v letu 2014 pa 30.

»ŽUPNIJSKA BLAGAJNA«

Povprečna nedeljska nabirka okoli 300 EUR.

Povprečna nabirka prvih nedelj v mesecu okoli 550 EUR.