ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET ŽUPNIJE GORNJI GRAD

Župnijski pastoralni svet (ŽPS) deluje na osnovi STATUTA ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA v slovenskih škofijah.

ŽPS je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje, spremlja in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji.

ŽPS hkrati tudi spodbuja in omogoča soodgovornost in sodelovanje vseh vernikov pri pastoralnem delu v župniji na področju oznanjevanja, bogoslužja in dobrodelnosti ter pri tem povezuje delo župnika in laikov.

ČLANI ŽPS župnije sv. Mohorja in Fortunata GORNJI GRAD

1. ga. Bojana Zupanc, tajnica ŽPS-ja

2. ga. Pavla Miklavžin, 

3. ga. Zdenka Golob,

4. ga. Tadeja Žmavc,

5. ga. Ivica Repenšek,

6. ga. Marija Završnik,

7. g. Štefan Tevž,

8. g. Franci Tevš,

9. g. Marjan Suhoveršnik (predstavnik ključarjev),

10. g. Sebastjan Černevšek  (predstavnik   pevcev),

11. g. Primož Benedik (predstavnik bralcev  Božje besede),

12. g. Tim Golavšek (predstavnik mladine),

13. g. Vid Suhoveršnik (predstavnik ministrantov)