2. NEDELJA MED LETOM ~ 19. januar 2019

Božja beseda: 1. berilo: Iz 49, 3.5 – 6; 2. berilo: 1 Kor 1, 1 – 3; evangelij: Jn 1, 29 – 34

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 BOŽJE JAGNJE

Prispodoba jagnjeta današnjemu človeku pove veliko manj, kakor je povedala Judom in prvim kristjanom. Pa vendar: jagnje predstavlja simbol krotkosti, miline, potrpežljivosti in dobrote. Ko Janez Krstnik predstavi Jezusa kot Jagnje Božje, pokaže prav na te njegove kreposti: na krotkost in ponižnost, dobroto, milino in ljubezen - vse to je Jezus pokazal s svojim življenjem in učenjem. Jagnje pa je bilo v Stari zavezi tudi glavna daritvena žival. V jeruzalemskem templju so darovali na stotine jagnjet, v veri, da kri nedolžne živali odpušča grehe. Te daritve je Judom zapovedovala Mojzesova Postava. V vsaki izraelski družini so za Veliko noč zaklali jagnje kot spomin na čudežno rešitev iz Egipta, ko je v noči pred izhodom znamenje jagnjetove krvi na podbojih bivališč obvarovalo judovske prvorojence, medtem ko so ostali prvorojenci pomrli. Tako Janezovo poimenovanje Jezusa kot Jagnje Božje hkrati napoveduje, da je Jezus enkratno daritveno Jagnje, saj bo na križu žrtvoval svoje življenje in prelil svojo nedolžno kri kot spravno daritev za človeštvo, da bo odvzela in izmila grehe vsega sveta. S to žrtvijo nas osvobaja vezi greha in podarja svobodo Božjih otrok ter nam prižiga luč novega, neminljivega življenja. Po sv. krstu, ki smo se ga posebej spominjali na prejšnjo nedeljo, nedeljo Jezusovega krsta, je vsak prejel zagotovilo te osvoboditve od greha in dokončne smrti ter obljubo novega življenja. Vsak je prejel sad Jagnjetove daritve na križu in njegovega vstajenja od mrtvih. Prejeli pa smo tudi nalogo oz. poslanstvo, da oznanjamo svetu z besedami in življenjem Jezusa - Božje Jagnje in Odrešenika. Moč za to prejemajmo v vrednem in pogostem prejemanju Njega v sv. obhajilu, ki je kot »Božje Jagnje« tu med nami in za nas.   (prir. po: Janez Zupet)

 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Ljudstvo, ki je sedelo v temi, je zagledalo veliko luč; in njim, ki so sedeli v deželi smrtne sence, je luč zasvetila. Od tedaj je začel Jezus oznanjati in opominjati: »Spreobrnite se, zakaj nebeško kraljestvo se je približalo.«  (prim. Mt 4,16-17)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Blagor žalostnim, zakaj ti bodo potolaženi. Blagor lačnim in žejnim pravice, zakaj ti bodo nasičeni. Blagor usmiljenim, zakaj ti bodo usmiljenje dosegli. Blagor čistim v srcu, zakaj ti bodo Boga gledali.   (Mt 5,5-8)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~