7. NEDELJA MED LETOM ~ 23. februar 2020

Božja beseda: 1. berilo: 3 Mz 19, 1 – 2.17 - 18; 2. berilo: 1 Kor 3, 16 – 23; evangelij: Mt 5, 38 - 48

                  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

PIKOLOVSKA ALI ISKRENA PRAVIČNOST?

Zgodi se, da kakšna menjava v vodstvu Cerkve, pa naj se menja papež, škof ali samo domači župnik, velikokrat sproži val navdušenja v pričakovanju velikih sprememb: »Zdaj bo pa vse drugače.« A se prej ali slej pokaže, da ni tako. In tudi ne more biti. Že res, da drži latinski pregovor: »Spremembe razveseljujejo,« a pri oznanjevalcih evangelija, za razliko od politikov in njihovih političnih programov ne gre pričakovati spremembe vsebine oznanjevanja. Kvečjemu se lahko spremeni način, kako nekaj povedati. Primer je papež Frančišek: kljub sproščenemu in ljudskemu pristopu ter udejanjanju Božjega usmiljenja še vedno oznanja enak evangelij kot vsi njegovi sveti in manj sveti predhodniki. Normalno, saj je tak zgled dal že Jezus sam, kakor beremo v evangeliju. Ko se je pojavil kot novi »učitelj«, ki je ob sebi zbiral somišljenike, učence, so mnogi pričakovali, da bo njegov nastop prinesel nekaj čisto novega v učenje, kakšen odnos naj ima človek do Boga in do sočloveka. Pa jih sam hitro »prizemlji«: ni prišel razvezat postave in prerokov, ampak zgolj dopolnit. In potem se sprehodi od zapovedi do zapovedi tako, da jo ponovi in potrdi ter nato še dopolni z razlago. Jezusova dopolnitev in novost je v tem, da z razlago zapovedi opozori na dve nevarnosti v odnosu do njih. Posvari pred pravičnostjo pismoukov in farizejev. Prvi so proučevali Pisma (kakor pove že ime) in kot taki so znali v zapisanih zapovedih najti tudi »luknje« (to nam je poznano iz ravnanja sodobnih pravnikov). Drugi pa so zapovedi jemali zgolj dobesedno in so se jih navzven zelo strogo držali, v srcu pa so čutili, mislili in na skrivaj počeli drugače. Jezus pokaže učencem in nam nov pristop. Zapovedi so zato, da služijo človeku in skupni blaginji. Način izpolnjevanja zato ne sme in ne more biti pikolovsko pravičen ampak srčno dosleden. Tako ostaja življenje po zapovedih v domeni srca vsakega posameznika in ne v domeni zunanje kontrole oznanjevalcev. In ker nam je toliko zaupano, se od nas -upravičeno - tudi precej pričakuje.

 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Jaz pa vam pravim: Ljubite svoje sovražnike in molite za tiste, ki vas preganjajo. Če namreč ljubite tiste, ki vas ljubijo, kakšno zasluženje imate? Ali ne delajo tega tudi cestninarji? In če pozdravljate le svoje brate, kaj delate posebnega? Ali ne delajo tega tudi pogani? Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče. 

(Mt 5,44.46-48)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Tedaj je Duh odvedel Jezusa v puščavo, da ga je hudič skušal. In ko se je štirideset dni in štirideset noči postil, je bil potem lačen. In pristopil je skušnjavec ter mu rekel: »Če si Božji Sin, reci, naj bodo ti kamni kruh.« On je odgovoril: »Pisano je: ‚Naj človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki izhaja iz Božjih ust.‘«  (Mt 4,1-4)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~