21. NEDELJA MED LETOM ~ 25. avgust 2019

Božja beseda: 1. berilo: Iz 66, 18 - 21; 2. berilo: Heb 12, 5 – 7.11 – 13; evangelij: Lk 13, 22 - 30

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Zahvala za Oratorij 2019 »Imaš moč«

Iskreno se zahvaljujem vsem in vsakomur posebej za vaš delež pri pripravi in izvedbi letošnjega oratorija. Najprej gre seveda zahvala dobremu Bogu in nato zvestim sodelavcem. Težo bremena je nosil naš Tim ob izjemni podpori animatork Kane in Ize ter uglašenosti ostalih animatorjev. Hvala za to izvrstno dogajanje tega tedna, ko smo skupaj gradili našo animatorsko skupino in smo tako postali kot družina. Dragi animatorji resnično ponosen sem in ponosni smo lahko vsi skupaj na vse vas.

Hvala kuharicam Ireni, Martini, Lojzki, Francki, Cvetki, Mariji in Jožici ter vsem, ki ste nas podpirali iz ozadja, bodisi z molitvijo in dobrimi deli. Hvala vsem donatorjem, še posebej občini Gornji Grad, gospodu županu Antonu Špehu za podporo in Osnovni šoli Gornji Grad, na čelu z gospo ravnateljico Blanko Nerad za vašo pomoč.

In ne na zadnje hvala vsem staršem, ki ste nam zaupali vaše otroke od blizu in daleč in ste postavili udeležbo vaših otrok na oratoriju, pred vse druge obveznosti.

 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~

KRISTUS MOTI

Zgodi se, da pogovor s sodelavci, prijatelji ali sosedi nanese na verska vprašanja. Če takrat povemo, da smo verni in hodimo v cerkev ter imamo do teh vprašanj drugačno stališče, številnim ljudem to ni prav. Morda se celo nam zdi, da motimo enotnost mišljenja, ko pa je miselnost naše družbe velikokrat tako različna in daleč od krščanstva. Zato včasih mislimo, da bi bilo bolje, če bi molčali in ne bi povedali svojega mišljenja, ki smo ga oblikovali ob Kristusovem evangeliju. Marsikateri kristjan tudi pravi, da takrat, ko pogovor v družbi nanese na Boga, vero ali Cerkev, molči. Prav to je narobe! Zakaj bi vsi drugi imeli pravico povedati svoje mnenje, kristjani pa ne? In res je v naši družbi postalo skoraj že »normalno«, da vsakdo pove svoje mnenje, pa čeprav je to nestrpno in nemodro, kristjani pa ne. Nekateri krščansko prepričanje označujejo za preživeto in se zgražajo nad njim. Kristjani s svojim mnenjem »motimo«, vnašamo nemir ... In prav na to »zadrego« nas opozarja Kristus v današnjem evangeliju: »Odslej bo namreč v eni hiši pet razdeljenih: trije proti dvema in dva proti trem.« Kristus poudarja, da se bo njegov učenec razlikoval od drugih in doživel nasprotovanja: »Mislite, da sem prišel na zemljo prinašat mir?« Kristus jasno pove, da bodo glasniki Boga vedno koga motili. Kristjan bo lahko nad dejstvom, da bo njegovo mnenje v javnosti stalno naletelo na zavračanje in nasprotovanja, tudi obupal. Težko je sam plavati proti toku. Zato bo lahko celo zapustil Kristusa. A današnje drugo berilo pa nam ponuja drugačno rešitev. Pokaže nam, kje naj dobivamo moč, da bomo vzdržali to napetost: »Uprimo oči v Jezusa.« Svoj pogled ne imejmo uprt kamorkoli, ampak v Kristusa, ki je »od grešnikov pretrpel tako nasprotovanje.« Samo če bomo imeli oči uprte v Kristusa, se v naših dušah ne bomo »utrudili in omagali«, ampak bomo zmogli prestati »nasprotovanje«.   (B. Rustja)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Rekel pa mu je nekdo: »Gospod, ali je teh, ki se bodo rešili, malo?« On jim je rekel: »Prizadevajte si, da stopite skozi ozka vrata; zakaj, povem vam, mnogi bodo želeli vstopiti, pa ne bodo mogli. Tedaj boste začeli govoriti: »Vpričo tebe smo jedli in pili in po naših ulicah si učil.« In poreče vam: »Ne vem, od kod ste; proč od mene vsi, ki ste delali krivico.«                (Lk 13,23-24.26-27)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Sin živega Boga. O čudovita visokost in pretresljiva ljubeznivost! O vzvišena ponižnost! O ponižana vzvišenost, da se Gospod vesoljstva, Bog in Božji Sin tako poniža, da se zaradi našega zveličanja skrije pod neznatnim koščkom kruha! Poglejte, bratje, ponižnost Boga in izlijte pred njim svoja srca; ponižajte se tudi vi, da vas bo on povišal.    (sv. Frančišek Asiški)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Koliko stane nedelja? Vprašanje samo je napad na nedeljo. Nedelja je namreč prav zato nedelja, ker nič ne stane in ker v ekonomskem smislu ničesar ne prinese. Vprašanje, koliko stane zaščititi nedeljo kot en dela prost dan več, že predpostavlja, da smo v mislih nedeljo spremenili v delovni dan.        (Robert Spaemann)