5. POSTNA NEDELJA ~ TIHA NEDELJA ~ 29. marec 2020

Božja beseda: 1. berilo: Ezk 37, 12 – 14; 2. berilo: Rim 8, 8 – 11; evangelij: Jn 11, 1 – 45                        

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 PASIJON

Vse, kar je Jezus Kristus živel in učil, se strne v dogajanju njegovega pasijona, trpljenja, s smrtjo in vstajenjem; torej v skrivnostnem dogajanju, ki ga imenujemo velikonočna (pashalna) skrivnost. Startno mesto tega velikonočnega izhoda je trpljenje, saj je trpljenje posledica greha, duhovne ujetosti, iz katere nas more rešiti samo Bog. Zato je tudi zelo logično, da je Bog želel biti najprej s človekom solidaren v trpljenju. Verjetno bi v svoji vsemogočnosti lahko izbiral med neštetimi konkretnimi možnostmi načina odrešenja. A zgodovinsko, dejansko se je odločil za pot trpljenja. Pri tem ostaja nikoli zadostno razvozlano vprašanje »Zakaj«. Zakaj prav po poti trpljenja? Vedno znova je mogoče iskati odgovor le v smeri zaupanja Bogu, da je izbral pot, ki je za človeka najprimernejša. Sam je hotel postati nam enak v vsem, razen v grehu, da bi se nam laže približal in se tudi v posledicah greha z nami poistovetil ter tako premagal greh. Zanimivo je, da latinska beseda passio (trpljenje) nosi v svojem korenu tudi pomen strastnosti, ki je lahko pozitivna, v smislu velike angažiranosti, celo dokončne predanosti neki stvari, ali še bolje osebi iz ljubezni. Zato bi lahko sklenili, da je Jezusov pasijon izraz skrajne (strastne) ljubezni Boga do človeka, v Jezusu Kristusu pa tudi človeka do Boga. Ljubezni, ki gre do konca! Jezusovo trpljenje ima sicer svoj vzrok v grehu. Zgodovinsko se je seveda moralo izvršiti v nekih konkretnih okoliščinah in s konkretnimi vlogami posameznikov, a je jasno spoznanje Cerkve, da je Bog v svoji previdnosti le uporabil te okoliščine, da je izpolnil svoj načrt rešitve človeka iz posledic greha. Zato tudi kristjani v svoji grešnosti v vsakem času prevzemamo svoj delež krivde in odgovornosti za trpljenje in smrt našega Gospoda.  (Marjan Turnšek, Človek v troedinem objemu)

 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Pripeljala sta oslico in žrebe; in položili so nanju svoja oblačila in Jezus je sédel nanje. Zelo veliko ljudi je na pot razgrnilo svoje plašče; drugi pa so z dreves sekali vejice in jih stlali po poti. Množice pa, ki so šle pred njim in za njim, so vzklikale: »Hozana Davidovemu sinu! Blagoslovljèn, ki prihaja v Gospodovem imenu! Hozana na višavah!«  (Mt 21,7-9)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Tedaj je prišel Simon Peter, ki je šel za njim, in je stopil v grob. Videl je, da so povoji na tleh in da prtič, ki je bil na njegovi glavi, ni ležal med povoji, ampak posebej, zvit na drugem mestu. Tedaj pa je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prišel h grobu, in je videl in veroval.    (Jn 20, 6-8)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

NAVODILA ZA VERNIKE ŽUPNIJE GORNJI GRAD

Skupaj s slovenskimi škofi vas vabim, da v okviru priprave na velikonočne praznike spremljate radijski misijon  po Radio Ognjišče, ki bo potekal od 29. marca do 4. aprila 2020.

Cvetna nedelja, 5. april 2020

Ker ni mogoče skupno bogoslužje, ste vabljeni, da spremljate prenos svete maše po TV SLO 2 ob 10.00. Ob 8.00 bom sam maševal v cerkvi.  Doma pa pripravite zelenje (npr. zelenje z vrtov, butare), pripravite  (po možnosti) blagoslovljeno vodo.

Blagoslov zelenja

V kolikor ne boste v tem času zbrano spremljali prenos, opravite sami ali v družini tale obred:

Se pokrižate in se spomnite blagoslovov preteklih let.

Nekdo prebere evangeljski odlomek

Iz svetega Evangelija po Mateju

Ko so se približali Jeruzalemu in prišli do Bétfage ob Oljski gori, je Jezus poslal dva učenca in jima rekel:

»Pojdita v vas, ki je pred vama, in takoj bosta našla privezano oslico in oslička pri njej. Odvežita ju in ju pripeljita k meni. Če vama kdo kaj poreče, recita: ›Gospod ju potrebuje,‹ in takoj ju bo poslal.« To pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku, ki pravi:

 Povejte sionski hčeri: Glej, tvoj kralj prihaja k tebi,  krotak, jezdi na oslici in na osličku, mladiču vprežne živali.

Učenca sta šla in storila, kakor jima je Jezus naročil. Pripeljala sta oslico in njenega mladiča, položila nanju svoja plašča in Jezus je sédel gor. Zelo veliko ljudi iz množice je razgrnilo na pot svoje plašče, drugi pa so lomili veje z dreves in jih razgrinjali na pot. In množice, ki so šle pred njim in za njim, so vzklikale:

»Hozána Davidovemu sinu! Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu! Hozana na višavah!«

Ko je prišel v Jeruzalem, se je vse mesto vznemirilo in govorilo: »Kdo je to?« Množice pa so govorile: »To je prerok, Jezus iz Nazareta v Galileji.«

To je Kristusov Evangelij

Lahko izrazimo kakšno prošnjo.

Molitev Oče naš….

Oče ali mati zmoli:

Molimo.

O Bog, vate zaupamo, pomnoži nam vero in dobrotno usliši naše prošnje. Danes z zelenjem pozdravljamo Kristusa zmagovalca, naj ostanemo vedno z njim združeni, da bo naše življenje polno dobrih del.

Po Kristusu našem Gospodu. Amen.

Zelenje, ki ste ga doma pripravili, pokropite (po možnosti) z blagoslovljeno vodo.

Sklep. Naj nas varuje in blagoslavlja vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen

Ob 11.35 vabljeni k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta na TV SLO1.

Veliki četrtek, 9. april 2020

To je dan Jezusove zadnje večerje, postavitve zakramenta svete maše in zakramenta mašniškega posvečenja. Vabim vas, da se mi ob 19.00 v duhu pridružite v molitvi, ko bom sam v cerkvi maševal za vas in po vaših namenih. V tem času lahko spremljate bogoslužje po radio Ognjišče, morda tudi po TV,  molite rožni venec s prošnjo za duhovne poklice. Priporočamo tudi branje Janezovega evangelija o zadnji večerji ali dogodkih po njej

(Jn 13-18).

Veliki petek, 10. april 2020

Obred velikega petka bom sam obhajal ob 19.00. Vabim vas, da se mi v duhu pridružite in zmolite žalostni del rožnega venca oziroma križev pot ob 15.00 (na Radiu Ognjišče). Prav tako vabljeni, da spremljate križev pot papeža Frančiška (TV SLO 1 zvečer) ali sami zmolite križev pot. (križev pot imate na koncu navodil)

Velika sobota, 11. april 2020

Škofje vabijo vse vernike, da pripravite velikonočna jedila in se udeležite televizijskega prenosa blagoslova velikonočnih jedil iz mariborske stolnice, ki bo na TV SLO 1 predvidoma ob 15.00 in 17.00. Ob 15.00 bom tudi sam v cerkvi ob zaprtih vratih opravil blagoslov jedil povezan v duhu z vami vsemi.

Blagoslov velikonočnih jedil

V  teh razmerah lahko opravite kratko domače bogoslužje in tudi sami blagoslovite velikonočna jedila:

 

1. Znamenje križa

2. Desetka rožnega venca

3. Božja beseda

Berilo iz pete Mojzesove knjige (Mz 8, 2-3).

Mojzes je govoril izvoljenemu ljudstvu: Spominjaj se vsega pota, po katerem te je Gospod, tvoj Bog, teh štirideset let vodil po puščavi, da bi te ponižal in preskusil, da bi spoznal, kaj je v tvojem srcu, ali boš spolnjeval njegove zapovedi ali ne. Poniževal te je in te stradal, potem pa hranil z mano, ki je nisi poznal in je niso poznali tvoji očetje, da bi ti pokazal, da človek ne živi samo od kruha; kajti človek živi od vsega, kar nastaja po Gospodovih ustih.

 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,47-51).

Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vasi očetje so v puščavi jedli mano in so umrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da kdor od njega je, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta.

 

4. Blagoslovna molitev velikonočnih jedil (po možnosti z blagoslovljeno vodo)

 

Molimo. Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar imamo. Blagoslovi te jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bomo uživali, naj se veselimo telesnega in dušnega zdravja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Vigilijo bom opravil ob 19.00. Vabljeni ste, da me v duhu od doma spremljate s prižganimi svečami.

Povabljeni k ogledu velikonočne poslanice slovenskih škofov, ki bo na TV SLO 1 na veliko soboto zvečer (poslanico bo predstavil škof msgr. dr. Jurij Bizjak).

Velika noč, 12. april 2020

Ob 8.00 bodo zvonovi zvonili in vas vabili, da se zberete na velikonočni zajtrk in zmolite naslednjo molitev:

Blagoslov velikonočnega zajtrka

Znamenje križa.

Oče naš.

Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas velikonočni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in sveti evharistični skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Vabim vas, da ob 10.00 spremljate prenos  svete maše iz mariborske stolnice (TV SLO2). Ob 11.35 vabljeni k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta na TV SLO1.

Škofje vabijo vse duhovnike, redovnike in redovnice ter vernike, da spremljajte prenos papeževega blagoslova Urbi et Orbi, ki bo predvidoma ob 12.00 na TV SLO 1.

Velikonočni ponedeljek, 13. aprila 2020

Sveto mašo bom daroval ob 8.00.

Da se prepreči nevarnost širjenja epidemije obiske v okviru »Emavsa« močno odsvetujem.

Bela nedelja oziroma nedelja Božjega usmiljenja, 19. april 2020

Vabim vas, da ob 10.00 spremljate prenos svete maše iz mariborske stolnice (TV SLO2).

Sam pa bo sveto mašo daroval ob 8.00.

Zvonjenje

Tako med tednom kot ob nedeljah in praznikih bo zvonilo po običajnih urah. Zvoni se v priprošnjo Mariji za konec epidemije. Vsak dan pa vas še naprej vabim k molitvi za rešitev ob 20.00, škofje pa še posebej vabijo v ponedeljek z zvonjenjem ob 20.00 k molitvi, ki je povezana z molitvijo škofov na Radiu Ognjišče. Ta dan prižgete sveče na oknih v znamenje solidarnosti z vsemi žrtvami epidemije.  

Darovi

Svete maše lahko naročite tudi preko telefona na številko 041/691-639